3:17  16/07/2024Jaros豉w Ros這n - Prezes

Wiek: 46 lat, miejsce urodzenia: Warszawa, narodowo嗆: polska, dwoje dzieci – dwóch synów.
Wykszta販enie:

 • 1978 – 1985r.- Wydzia Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie
 • Specjalizacja z chorób wewn皻rznych
 • Mened瞠rskie Studia Podyplomowe w Centrum Edukacji i Doradztwa S逝瘺y Zdrowia „ETOS”, kierunek: „Zarz康zanie zak豉dem opieki zdrowotnej w warunkach rynkowych – systemy, strategie, metody”
 • Mened瞠rskie Studia Podyplomowe, kierunek: „Zarz康zanie zak豉dem opieki zdrowotnej”, Wy窺za Szko豉 Bankowo軼i Finansów i Zarz康zania im. Romualda Kudli雟kiego w Warszawie
 • Mened瞠rskie Studia Podyplomowe MBA, kierunek: „Kadra medyczna”, Wy窺za Szko豉 Przedsi瑿iorczo軼i i Zarz康zania im. Leona Ko幟i雟kiego w Warszawie
 • Kurs: „Zarz康zanie w ochronie zdrowia”
 • Kurs: „Tryb przeprowadzania konkursu ofert na zawieranie przez kasy chorych umów o udzielanie 鈍iadcze zdrowotnych”
 • Kurs: „Nowelizacja ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Kontrakty z kasami chorych”
 • Kurs: „Szkolenie krajowe w zakresie zarz康zania opiek zdrowotn. Szkolenie kadry kierowniczej wy窺zego szczebla”, Project HOPE Polska
 • Kurs: „Podstawy w zakresie bezpiecze雟twa i higieny pracy dla pracodawców”
 • Szkolenie: „Ochrona informacji niejawnych”
 • Szkolenie: „Ogólnopolskie forum prawno-medyczne”
 • Szkolenie: „Stosowanie prawa pracy, elastyczne zatrudnianie oraz czas pracy, kontrakty cywilno-prawne, status ordynatora i kierownika oddzia逝, status kierownika SPZOZ i NZOZ, 陰czenie funkcji i stanowisk w zak豉dach opieki zdrowotnej”
 • Szkolenie: „Roszczenia odszkodowawcze pacjentów – przygotowanie i przebieg procesu”
 • Szkolenie: „Post瘼owanie o udzielanie zamówienia publicznego w SPZOZ”
 • Szkolenie: „Systemy ochrony zdrowia po orzeczeniu Trybuna逝 Konstytucyjnego – uwarunkowania kolejnej reformy s逝瘺y zdrowia”
 • Szkolenie: „Czas pracy oraz dy簑ry po przyst徙ieniu Polski do Unii Europejskiej, spory s康owe na tle ustawowych podwy瞠k o 203, praca zmianowa lekarzy oraz piel璕niarek, harmonogramy pracy w zak豉dach opieki zdrowotnej, zatrudnienie kierownika zak豉du jako lekarza”
 • Szkolenie: „Prawo medyczne w praktyce ordynatora oddzia逝”
 • Kurs: „Podstawy zarz康zania w nowoczesnej organizacji opieki zdrowotnej”, fundacja ZDROWIE

oraz szereg innych uaktualniaj帷ych zdobyt wiedz
Zatrudnienie:
1985 – do chwili obecnej - Centralny Szpital Kolejowy SPZOZ Warszawa – Mi璠zylesie, a nast瘼nie (po zmianie nazwy Szpitala) Mi璠zyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
1985 – 1998r. - asystent Oddzia逝 Kardiologicznego
1990r.– do chwili obecnej - kierowanie zespo貫m kontroluj帷ym i implantuj帷ym rozruszniki serca w Oddziale Kardiologicznym. Srebrny Krzy Zas逝gi za dzia豉lno嗆 w tym zakresie
1992 – 1998r.- kierowanie niepublicznym zespo貫m zak豉dów opieki zdrowotnej
01.01.1999r. – 29.02.2002r. - zast瘼ca dyrektora do spraw lecznictwa
01.03.2002r. – 30.04.2003r. - pe軟i帷y obowi您ki dyrektora naczelnego
01.05.2003r. – do chwili obecnej – dyrektor
Przynale積o嗆 do stowarzysze i zwi您ków:

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne od 1986 roku
 • 1998-2002 delegat Mazowsza Zwi您ku Zawodowego Lekarzy
 • Stowarzyszenie Mened瞠rów Opieki Zdrowotnej
 • Mazowiecki Zwi您ek Pracodawców – cz這nek Rady Naczelnej do 2005 roku
 • Zwi您ek Pracodawców Szpitali Samorz康u Województwa Mazowieckiego – cz這nek za這篡ciel, wiceprezes, a nast瘼nie prezes

Zainteresowania:
muzyka, literatura sciencie fiction, p造wanie, nurkowanie, rower i turystyka górska, podró瞠
do g鏎y