8:29  19/02/2020UCHWAΧ ZGROMADZENIA WALNEGO


  • w roku 2006:
  • w roku 2005:
  • do g鏎y