9:11  01/22/2022UCHWAŁY


 

Załącznik Nr 2 do Protokołu Zarządu z dnia 13.12.2005r


Uchwała Nr 2/2005
Zarządu
z dnia 13.12. 2005 roku
w sprawie przyjęcia do Związku nowych członków


Na podstawie art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późn. zmianami) oraz zgodnie z §7 ust. 1, §8 ust.1 i §17 pkt. 7 i 8 Statutu Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego Zarząd Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§1


Przyjmuje się nowych członków do Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego:

Nazwa szpitale
Osoba uprawniona do reprezentacji
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

siedziba: Gostynin, woj. Mazowieckie
adres: ul. Zalesie 1 09-500 Gostynin
DYREKTOR
lek. med. Grzegorz Kołodziej
specjalista psychiatra
Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „DREWNICA” – S.P.Z.O.Z
siedziba: Ząbki, woj. Mazowieckie
adres: ul. Rychlińskiego 1 05-091 Ząbki
DYREKTOR SZPITALA
mgr inż. Waldemar Adam Giza§2
  1. Ze względu na brak konta bankowego Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego w chwili podjęcia niniejszej uchwały, członkowie, o których mowa w §1 zobowiązani są wpłacić wpisowe, w terminie 10 dni od dnia otwarcia rachunku Związku.
  2. Informacja o dacie otwarcia oraz numerze rachunku bankowego, o którym mowa w §2 ust 1, zostanie przekazana w formie pisemnej członkom niezwłocznie po otwarciu rachunku bankowego.
  3. Pozostałe postanowienia w sprawie wpisowego, dla członków, o których mowa w §1 – zgodnie z Uchwałą Nr 1/2005 Zarządu z dnia 18 X 2005 r.

 

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dorota Gałczyńska – Zych
Henryka Romanow
Wojciech Miazga
Stanisław Kwiatkowski
Jarosław Rosłon
Antoni Błachnio
Bożenna Pacholczak

 

 


do góry