10:41  01/22/2022UCHWAŁY


Załącznik Nr 2 do Protokołu Zarządu z dnia 28.06.2006r.

 

 

Uchwała Nr 13/2006
Zarządu
z dnia 28.06. 2006roku
w sprawie przyjęcia do Związku nowych członkówNa podstawie art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późn. zmianami) oraz zgodnie z §7 ust. 1, §8 ust.1 i §17 pkt. 8 Statutu Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego Zarząd Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego uchwala, co następuje:


§1.


Przyjmuje się nowych członków do Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego:

Nazwa szpitala
Osoba uprawniona do reprezentacji
Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce

siedziba: Rudka, woj. Mazowieckie
adres: 05 - 320 Mrozy ,ul Aleja Teodora Dunina 1
DYREKTOR
mgr Marianna Zambrzycka
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy „ATTIS”
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

siedziba: Warszawa, woj. Mazowieckie
adres: 01-401 Warszawa , ul. Górczewska 89
DYREKTOR lek. med. Wiktor Masłowski§2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jarosław Rosłon
Henryka Anna Romanow
Wojciech Jerzy Miazga
Stanisław Kwiatkowski
Antoni Janusz Błachnio
Bożenna Teresa Pacholczak
Waldemar Adam Giza


do góry