8:44  01/22/2022UCHWAŁY


Załącznik Nr 8 do Protokołu Zgromadzenia Walnego z dnia 07.02.2006r.Uchwała Nr 2/2006
Zgromadzenia Walnego
z dnia 07.02 2006 roku
w sprawie wyboru nowego PrezesaNa podstawie art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późn. zmianami) oraz na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 11 Statutu Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego Zgromadzenie Walne Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§1.
  1. Wybiera się nowego Prezesa Zarządu Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego.
  2. Prezesem, o którym mowa w §1 ust. 1 zostaje Jarosław Rosłon.
  3. Prezes, o którym mowa w §1 ust. 1 zgodnie z § 16 ust. 4 Statutu Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego (tekst jednolity z dnia 18.10.2005 r.) jest Prezesem Związku. 


                                                                                                                                               

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Henryka Anna Romanow
Wojciech Jerzy Miazga
Stanisław Kwiatkowski
Antoni Janusz Błachnio
Krzysztof Rymuza
Bożenna Teresa Pacholczak
Jarosław Rosłon
Paweł Andrzej Chęcinski
Paweł Baranowski
Andrzej Horban
Janusz Krzykowski
Teresa Maria Bogiel
Grzegorz Kołodziej
Waldemar Adam Giza


do góry