8:47  01/22/2022UCHWAŁY


Załącznik Nr 2 do Protokołu Zarządu z dnia 10.04.2006 r.Uchwała Nr 11/2006
Zarządu
z dnia 10.04. 2006 roku
w sprawie przyjęcia do Związku nowych członkówNa podstawie art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późn. zmianami) oraz zgodnie z §7 ust. 1, §8 ust.1 i §17 pkt. 8 Statutu Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego Zarząd Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§1.


Przyjmuje się nowych członków do Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego:

Nazwa szpitale
Osoba uprawniona do reprezentacji
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

siedziba: Warszawa, woj. Mazowieckie
adres: Warszawa , ul Nowowiejska 27 00-665
DYREKTOR

lek. Tadeusz Maria Matusiak

specjalista psychiatra i organizator ochrony zdrowia
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zakład Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej im. św. Łazarza w Warszawie

siedziba: Warszawa, woj. Mazowieckie
adres: 01-199 Warszawa , ul. Leszno 15
DYREKTOR ZAKŁADU

lek. med. Hanna Małgorzata Łyszkowska – Mękus

specjalista organizacji ochrony zdrowia
Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. dr Jana Mazurkiewicza

siedziba: Pruszków, woj. Mazowieckie
adres: 05 - 802 Pruszków, ul. Partyzantów 2/4
DYREKTOR

mgr inż. Lidia Rudzka
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/ Warszawy

siedziba: Zagórze, woj. Mazowieckie
adres: 05 - 462 Wiązowna, Zagórze k/Warszawy
DYREKTOR CENTRUM

lek. med. Maria Barbara Wilczyńska
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

siedziba: Radom, woj. Mazowieckie
adres: 26-607 Radom , ul. Krychnowicka 1
DYREKTOR

mgr inż. Mirosław Ślifirczyk§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Jarosław Rosłon
Henryka Anna Romanow
Wojciech Jerzy Miazga
Stanisław Kwiatkowski
Antoni Janusz Błachnio
Bożenna Teresa Pacholczak
Waldemar Adam Giza


do góry