10:42  01/22/2022UCHWAŁY


Załącznik Nr 2 do Protokołu Zarządu z dnia 07.02.2006r.Uchwała Nr 9/2006
Zarządu
z dnia 07.02. 2006 roku
w sprawie odwołania dotychczasowego Wiceprezesa / Sekretarza
i powołania nowego Wiceprezesa / SekretarzaNa podstawie art. 8 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późn. zmianami) oraz zgodnie z §17 pkt. 9 Statutu Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego Zarząd Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§1.

 

  1. W związku z wyborem Pana Jarosława Rosłona na nowego Prezesa Związku, zgodnie z Uchwałą Nr 2/2006 Zgromadzenia Walnego z dnia 07.02.2006 r w sprawie wyboru nowego Prezesa, Zarząd Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego odwołuje Pana Jarosława Rosłona z funkcji Wiceprezesa / Sekretarza Zarządu Związku.
  2. Na nowego Wiceprezesa / Sekretarza Zarządu Związku powołuje się Wojciecha Jerzego Miazgę. 


  §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Henryka Anna Romanow
Wojciech Jerzy Miazga
Stanisław Kwiatkowski
Jarosław Rosłon
Antoni Janusz Błachnio
Bożenna Teresa Pacholczak
Waldemar Adam Giza


do góry