10:19  01/22/2022UCHWAŁY


Załącznik Nr 3 do Protokołu Zarządu z dnia 07.02.2006r.Uchwała Nr 10/2006
Zarządu
z dnia 07.02. 2006 roku
w sprawie odwołania dotychczasowego Członka Zarządu
i powołania nowego Członka ZarząduNa podstawie art. 8 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późn. zmianami) oraz zgodnie z §17 pkt. 9 Statutu Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego Zarząd Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego uchwala, co następuje:


§1.
  1. W związku z powołaniem Wojciecha Jerzego Miazgi na nowego Wiceprezesa/Sekretarza Zarządu Związku, zgodnie z Uchwałą Nr 9/2006 Zarządu z dnia 07.02.2006 r w sprawie odwołania dotychczasowego .Wiceprezesa/Sekretarza i powołania nowego Wiceprezesa/Sekretarza ,Zarząd Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego odwołuje Wojciecha Jerzego Miazgę z funkcji Członka Zarządu Związku.
  2. Na nowego Członka Zarządu Związku powołuje się Waldemara Adama Gizę.

 

§2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Henryka Anna Romanow
Wojciech Jerzy Miazga
Stanisław Kwiatkowski
Jarosław Rosłon
Antoni Janusz Błachnio
Bożenna Teresa Pacholczak
Waldemar Adam Giza


do góry