16:20  03/03/2024Mi璠zyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie


04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2
tel.: tel. 47-35-330, tel/fax 815-67-39
http://www.mssw.pl
Dyrektor - dr Jaros豉w Ros這n


Misja Szpitala:

„Szpital naszym domem, pacjent nasz rodzin.
Leczymy nowocze郾ie, bezpiecznie i z sercem”.

Mi璠zyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (dawniej Centralny Szpital Kolejowy w Warszawie – Mi璠zylesiu Samodzielny Publiczny Zak豉d Opieki Zdrowotnej)– jest Szpitalem wielospecjalistycznym maj帷ym rang szpitala wojewódzkiego (II stopie referencji).
Gównym celem dzia豉nia istniej帷ej od 1960 roku Placówki, jest ochrona zdrowia ludno軼i realizowana w formie udzielania 鈍iadcze zdrowotnych wysoko-specjalistycznych, stacjonarnych i ambulatoryjnych oraz z zakresu promocji zdrowia.
安iadczenia zdrowotne udzielane s przez wykwalifikowany i do鈍iadczony personel medyczny z wykorzystaniem najnowszych osi庵ni耩 medycyny.
Placówka dysponuje:

 1. Wieloma oddzia豉mi szpitalnymi:
  • Oddzia貫m Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który jest jednym z najnowocze郾iejszych Oddziaów tej specjalno軼i na Mazowszu,
  • Oddzia貫m I Wewn皻rznym,
  • Oddzia貫m II Wewn皻rznym i Gastroenterologii,
  • Oddzia貫m Otolaryngologicznym,
  • Oddzia貫m Nurologicznym z pododdzia貫m udarowym i rehabilitacj neurologiczn,
  • Oddzia貫m Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,
  • Oddzia貫m Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,
  • Oddzia貫m Kardiologii i Chorób Wewn皻rznych,
  • Oddzia貫m Ginekologiczno-Po這積iczym,
  • Oddzia貫m Neonatologicznym,
  • Oddzia貫m Okulistycznym,
  • Centrum Dermatologii (w którego sk豉d wchodz: Oddzia Dermatologii Doros造ch, Poradnie Dermatologiczne),
  • Centrum Uronefrologii (w którego sk豉d wchodz: Oddzia Nefrologiczny, Oddzia Urologiczny),
  • Szpitalnym Oddzia貫m Ratunkowym.
 2. Blokiem operacyjnym ogólnym,
 3. Specjalistyczn Przychodni Przyszpitaln z wieloma poradniami,
 4. Zak豉dem Medycyny Rodzinnej,
 5. Planow Izb Przyj耩,
 6. Zak豉dami i Pracowniami diagnostycznymi, diagnostyczno-leczniczymi wyposa穎nymi w wysokiej klasy sprz皻 medyczny.

Szpital chc帷 sprosta rosn帷ym wymaganiom rynkowym stale modernizuje swoje pomieszczenia, doskonali si wewn皻rznie. W 2005 roku Szpital zdoby Mazowieck Nagrod Jako軼i, a w styczniu 2006 r. uzyska Certyfikat ISO 9001:2000. W 2009 roku Szpital pomy郵nie przeszed proces odnowienia warto軼i certyfikcji uzyskuj帷 certyfikat ISO 9001:2008 dla ca貫j dzia豉lno軼i Szpitala.do g鏎y