14:03  02/04/2023Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie


01-201 Warszawa ul. Wolska 37
http://www.zakazny.pl
Dyrektor - Agnieszka Maria Kujawska-Misiąg


Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie przy ul. Wolskiej 37 (dawniej Szpital im. św. Stanisława), jest najstarszą placówką o profilu zakaźnym, powołaną w 1881 r. Obecnie Szpital będący przodującym ośrodkiem leczenia chorób zakaźnych nie tylko w Polsce, ale i w Europie Centralnej, realizuje zadania na trzech płaszczyznach:

 • zapewnianie chorym wysokiej jakości świadczeń medycznych;
 • profilaktyka chorób zakaźnych;
 • kształcenie kadry lekarskiej.

Szpital jest wzorcowym ośrodkiem medycznym kształtującym system leczenia chorób zakaźnych w kraju
i elementem polskiego systemu bezpieczeństwa epidemiologicznego tworzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny.

W strukturze Szpitala jest 8 oddziałów zakaźnych o zróżnicowanym profilu chorobowym:

 • 5 oddziałów chorób zakaźnych dla dorosłych - w tym unikalny w Europie oddział dla zakażonych HIV z uzależnieniem opiatowym;
 • Oddział chorób zakaźnych wieku dziecięcego;
 • Oddział Intensywnej Terapii;
 • Oddział Dzienny - świadczenia w zakresie diagnostyki i monitorowania terapii przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.

Ważnym uzupełnieniem bazy klinicznej dla pacjentów są:

 • Poradnia Profilaktyczno - Lecznicza dla pacjentów z infekcją HIV wraz z Przyszpitalnym Programem Metadonowym umożliwiającym kontynuację monitorowania zakażenia HIV i leczenia przeciwwirusowego w tej populacji chorych;
 • Poradnia Zakażeń Układu Oddechowego;
 • Poradnia Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych wraz z Certyfikowanym Centrum Medycyny Podróży, gdzie trafiają pacjenci z ostrymi i przewlekłymi chorobami infekcyjnymi, chorobami tropikalnymi i odzwierzęcymi;
 • Pracownie diagnostyczne, w tym Centralne Laboratorium Analityczne i Pracownia Diagnostyki Molekularnej należące do najnowocześniejszych w kraju, a ich jakość potwierdzają liczne certyfikaty, w tym również międzynarodowe.

Ambitne zadania modernizacyje, nowoczesne możliwości leczenia chorób zakaźnych oraz dobra kondycja finansowa, są źródłem satysfakcji dla pracowników.

Nasze motto brzmi: "Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjentów".do góry