17:13  03/03/2024Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie


00-665 Warszawa ul. Nowowiejska 27
http://www.szpitalnowowiejski.pl
Dyrektor - Cezary Kostrzewa


Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie udziela świadczeń polegających na:

 • zachowaniu i umacnianiu zdrowia psychicznego ludności,
 • zapobieganiu powstawaniu zaburzeń psychicznych i uzależnień,
 • przywracaniu zdrowia w razie wystąpienia zaburzeń psychicznych,
 • ograniczaniu zdrowotnych i społecznych następstw zaburzeń psychicznych,
 • szerzeniu oświaty zdrowotnej.
  Zespół udziela świadczeń w formie leczenia:
 • stacjonarnego,
 • ambulatoryjnego,
 • form pośrednich,
 • innych.

W skład SWZPZPOZ w Warszawie wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
Lecznictwo Specjalistyczne

I. Ośrodek Leczenia specjalistycznego - Szpital Nowowiejski
1. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
2. Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu
3. Izba Przyjęć
4. Psychiatryczny Oddział Interwencyjny
5. Oddziały I – VI Psychiatryczne
6. Zespół Leczenia Środowiskowego
7. Oddział VIII Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny
8. Poradnia Stomatologiczna - Gabinet Stomatologiczny
9. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny w Rasztowie
10. Oddział XV Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny
11. Oddział XIV Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie
12. Oddział XI Rehabilitacji Psychiatrycznej
13. Oddział XX Dzienny Psychiatryczny „Gawra”
14. Pracownia Fizjoterapii


II. Ośrodek Terapii Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych
1. Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
2. Oddział VII Detoksykacji – Narkotyki i Inne Substancje Psychoaktywne
3. Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
4. Oddział XVI Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych – Grzmiąca


III. Ośrodek Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu
1. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
2. Oddział XVII Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
3. Oddział XVIII Terapii Uzależnienia od Alkoholu


IV. Centrum Psychoterapii 1. Poradnia Leczenia Nerwic
2. Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia
3. Oddział XIII Dzienny Zaburzeń Nerwicowych


V. Ośrodek Psychiatrii Dziecięcej
1. Przychodnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
2. Oddział XIX Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci


VI. Zakłady Diagnostyki Medycznej
1. Pracownia EEG
2. Pracownia EKG
3. Pracownia Terapii Monitorowanej i Uzależnień
4. Pracownia RTG


VII. Samodzielna Pracownia Metadonowado góry