13:15  02/04/2023Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie


09-500 Gostynin ul. Zalesie 1, woj. mazowieckie
http://www.spzoz-zalesie.pl
Dyrektor - Katarzyna Osowicz - Szewczyk


Misją Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i określonymi standardami, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych odpowiadających najnowszym osiągnięciom wiedzy medycznej, na zasadach określonych w ustawach, przepisach szczególnych lub umowach cywilnoprawnych.

Położenie szpitala na terenie kompleksu leśnego z dala od aglomeracji miejskiej jest bardzo atrakcyjne i korzystne z uwagi na rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych. Panujące na terenie szpitala spokój i cisza, zapewniają optymalne warunki do osiągnięcia rekonwalescencji.


Zespół dysponuje kadrą pracowników o wysokich kwalifikacjach, posiada wieloletnie doświadczenie, a także stawia na ciągły rozwój placówki i podnoszenie kwalifikacji personelu.do góry