12:56  02/04/2023Mazowiecki Szpital Wojew鏚zki w Siedlcach Sp. z o. o.


08-110 Siedlce ul. Poniatowskiego 26
http://www.szpital.siedlce.pl
Prezes Zarz康u - Marcin Kulicki


Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o. jest wielospecjalistyczn placówk medyczn, wyposa穎n w nowej generacji sprz皻 i rozbudowan baz diagnostyczn, przygotowan do udzielania kompleksowych 鈍iadcze zdrowotnych.

Obszar dzia豉nia to gównie województwo mazowieckie, jednak瞠 z us逝g placówki korzystaj tak瞠 pacjenci z innych, cz瘰to odleg造ch, regionów kraju.

Spó趾a Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach zosta豉 zawi您ana 31.08.2009r. Z dniem 01.01.2011r. Spó趾a przej窸a zakres dzia豉lno軼i po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach.

Zakres realizowanych w Spó販e 鈍iadcze zdrowotnych obejmuje: specjalistyczne lecznictwo stacjonarne i ambulatoryjne, podstawow opiek zdrowotn, rehabilitacj oraz diagnostyk medyczn.

Niepodwa瘸lnym atutem Szpitala jest wysokowykwalifikowana kadra oraz dba這嗆 o wysok jako嗆 鈍iadczonych us逝g i bezpiecze雟two pacjetna. Od 2004 r. Szpital utrzymuje certyfikowany system zarz康zania jako軼i zgodnie z mi璠zynarodow norm ISO 9001, od 2009 r. certyfikat akredytacyjny CMJ. Szpital uzyska liczne nagrody i wyró積ienia potwierdzaj帷e jako嗆, rzetelno嗆 i profesjonalizm w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i. W 2013 roku Szpital zosta uznany za wzorcow Placówk S逝瘺y Zdrowia w Konkursie im. prof. Zbigniwa Religi organizowanym przez Fundacj Dzieciom "Zd捫y z Pomoc". Uczestniczy w Narodowym Programie Ochrony Antybiotyków oraz w programie WHO "Higiena r彗 to bezpieczna opieka". W lipcu 2013 r. zosta przyj皻y do Krajowej i Mi璠zynarodowej Sieci Szpitali i Placówek Promuj帷ych Zdrowie HPH.

W 2011 roku Szpital uczestniczy w badaniu pog喚bionym projektu DUQuE, którego celem by這 okre郵enie zasadniczych strategii jako軼i i bezpiecze雟twa dla szpitali eurpejskich oraz kryteriów dla p豉tnika w zakresie kontraktowania 鈍iadcze .

Szpital jest jednostk posiadaj帷 akredytacj uprawniaj帷 do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy. W 2011r. powo豉no O鈔odek Kszta販enia Podyplomowego Piel璕niarek i Po這積ych.

Dzisiejsze priorytety to szeroko rozumiana ekonomizacja dzia豉 z utrzymaniem wysokiej jako軼i 鈍iadcze, z zapewnieniem dost瘼no軼i do 鈍iadcze i kompleksowo軼i 鈍iadcze.do g鏎y