0:53  27/05/2022Ma貪orzata Stachurska-Turos - Sekretarz
do g鏎y