19:36  30/09/2020Ma貪orzata Stachurska-Turos - Sekretarz
do g鏎y